На 26.9.2019 г. от 10:30 до 14:00 в Културен център – музей „Тракарт“, гр. Пловдив, ще се проведе обучителен семинар за музейни работници и галеристи, на тема „Достъп на зрително затруднени лица до историческо и културно наследство“.

Сред засегнатите теми ще са отношението на хората със зрителни увреждания към произведения на изкуството, историческото и културно наследство; очните заболявания, които възпрепятстват цялостното възприемане на произведения на историческо и културно наследство; създаването на адаптирана среда за хора със зрителни увреждания в музеите, начините за улесняване разбирането на произведения от културното и историческо наследство от хората с увредено зрение; създаване на релефни и триизмерни изображения и адаптирано представяне на произведенията на културното и историческо наследство пред зрително затруднени лица.

Семинарът ще се проведе в рамките на проект „Разширяване дейността на Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа към НЦРС – Пловдив“, финансиран от ЕСФ – Програма Развитие на човешките ресурси, Процедура Равни шансове.