На 26.9.2019 г. в Културен център Тракарт в подлез Археологически в гр. Пловдив се проведе Обучителен семинар за музейни работници и галеристи на тема „Достъпът на зрителни затруднени лица до историческо и културно наследство“, организиран от НЦРС и Тракарт в рамките на проект BG05М9ОР001-2.011-0001 “Разширяване дейността на Център ВИП към НЦРС – Пловдив”

На семинара присъстваха представители на Етнографския музей в гр. Пловдив, Културен център Тракарт, Асоциацията на екскурзоводите, Регионален исторически музей в гр. Пловдив и Археологически комплекс Малка раннохристиянска базилика.

Сред разглежданите теми бяха отношението на хората със зрителни увреждания към произведения на изкуството, историческото и културното наследство; очните заболявания, които възпрепятстват цялостното възприемане на тези произведения; създаване на адаптирана среда за хората със зрителни увреждания в музеите и галериите; улесняване разбирането на тези произведения от страна на хората със зрителни увреждания; практическети и технически аспекти на създаване на релефни и триизмерни изображения, както и адаптираното представяне на произведенията на културното и историческо наследство пред зрително затруднени лица.

Семинарът предизвика голям интерес сред присъстващите, които зададоха множество допълнителни въпроси към лекторите.