Работен момент от курса
Работен момент от курсаОт 4 до 8 април 10 служители от пет европейски образователни институции и организации за самопомощ участваха в едноседмично допълнително обучение в BFW Düren. В рамките на проект ERASMUS+ участниците в курса бяха обучени за използване на 3D принтери за изработка на тактилни учебни пособия за слепи и ученици с увредено зрение. През петте дни участниците научиха как да правят осезаеми модели за незрящи ученици. След това придобитите знания ще се прилагат в партньорските организации. През юни ще има интензивен курс за участниците в БФВ.
Снимките показват участниците в обучението в БФВ Дюрен. Допълнителна информация за проекта можете да намерите на адрес www.t4vis-in3d.net