Обучение на социални предприемачиВ периода 29-31 май 2024 г. Регионалният център фокус точка Пловдив, създаден по програма Развитие на човешките ресурси, организира и проведе обучение за служители и представители на вписаните социални предприятия от Южен централен район, както и за други заинтересувани страни, по проект П41 „Развитие на социалната икономика“ от НПВУ. Основната тема на обучението беше Маркетинг и бизнес в контекста на социалното предприемачество. Лектори бяха преподаватели от Факултета по икономически и социални науки към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, представители на Регионалния център и изтъкнати и реализирали се социални предприемачи. Програмата на обучението включваше устойчивост и възможности на социалното предприемачество, бизнес-анализ и маркетингова комуникация, конкуретноспособност на бизнес-организацията, продуктови иновации, създаване на печеливши кампании за набиране на средства за социални цели и събития, възможности за сътрудничество на бизнеса с университетите и много други.