От 28 юни до 5 юли специалисти от НЦРС Пловдив взеха участие в обучение по проект “V.I.V.A.”, финансиран от Erasmus+ . Обучението се проведе в гр. Арад, Румъния и на него участваха специалисти от орагнизации, работещи със зрително затруднени младежи от Румъния, Исландия, Италия, Гърция и Белгия.

Основната тема на обучението беше представяне и работа със създадената по проекта програма за работа със зрително затруднени младежи.

Част от специалистите взеха участие в обучението наживо, а други – онлайн.

Бяха дискутирани и всички материали, създадени по проекта – насоки за работа, упражнения, инструменти за оценка.

Повече информация за събитието и проекта: