Национален център за рехабилитация на слепи обявява 28 и 29 май за дни за провеждане на  интервюта-събеседвания със зрително затруднени лица, желаещи да бъдат обучавани в професионален курс за Масажисти в НЦРС през учебната 2013 г. Обучението се извършва в рамките на официално одобрената от Националната Агенция за професионално обучение и ориентиране /НАПОО/ програма със съответния брой часове и дисциплини.  Зрително затруднените кандидати за обучение е необходимо да имат завършен осми клас. Кандидатите следва да предоставят експертно решение на ТЕЛК, копие от диплома за завършено образование, както и бележка от личния лекар. Приканваме всички заинтересувани лица да се свържат с офиса на НЦРС или с Регионалната организация на ССБ, в която членуват, за по-подробна информация.