На 21 април, между Съюза на Слепите в България (ССБ) и Института по Информационни и Комуникационни Технологии (ИИКТ) към БАН от друга се сключи договорът за разработката на новия български речев синтезатор.

Предвидено е да има варианти на гласовете за Windows и Android, включително и такива, поддържащи пълноценно 64-битовата архитектура.

По предварителни оценки се очаква  продуктът да се появи за потребителите през втората половина на 2022 година.