Началната страница на програмата на конференцията

Началната страница на програмата на конференциятаВ периода 15-17 юни 2021 г. в гр. Пловдив се проведе Националната конференция „Дейности на Център ВИП към НЦРС“ в рамките на проект „Разширяване дейността на Център ВИП към НЦРС – Пловдив“, финансиран от Европейския социален фонд и ОП Развитие на човешките ресурси.

 

 

 

 

Председателят на ССБ г-н Долапчиев, Стефан Данчев - директор на НЦРС и Александрина КостоваВ конференцията взеха участие над 50 участника – експерти, работещи в НЦРС, регионални сътрудници на НЦРС от цялата страна, представители на ССБ и регионалните му организации. Програмата на събитието се фокусира върху представяне на опита и на услугите, предоставяни от страна на Центъра на зрително затруднените лица в областта на основната рехабилитация, предпрофесионалното и психологическото ориентиране и консултиране, кариерното насочване и обучение. Изнесени бяха резултатите от изпълнявания проект и в областта на детското здравеопазване и международната дейност. Представена бе иновативната услуга Интерпретиране на кино-прожекция за незрящи, изнесени бяха лекции за здравословен начин на живот при диабет и за насърчаване активното участие на пазара на труда от страна на ЗЗЛ.

Присъстващи на конференциятаНа присъстващите лица бяха раздадени много информационни материали – брошури, албуми, сборници, които те да раздават сред зрително затруднените си потребители в цялата страна.

Участниците споделиха своето огромно задоволство от проведеното мероприятие и изразиха искреното си желание то скоро да бъде повторено.

В. Кертикова-Тъпчева