Съюзът на слепите в България обявява Национален творчески конкурс за лица със зрителни увреждания „Графити от думи и звуци“.

Патрон на Националния творчески конкурс за хора със зрителни увреждания е г-жа Десислава Радева.

Конкурсът се провежда в 4 категории – разказ, есе, стихотворение и песен. Творбите се изпращат до 31. Юли. 2024 година. Оценяването на творбите се извършва от жури, съставено от експерти в различни категории.

Регламент, формуляри за участие тук :  https://ssb-bg.net/viewnews-396.html

Жури на Националния творчески конкурс:

Председател:

д-р Петя Йосифова-Хънкинс – актриса, продуцент, режисьор, заместник-директор на университетския театър „Алма Алтер“, доктор по история на изкуството.

Членове:

Георги Бърдаров – писател, доктор по география
Петър Чухов – поет, музикант
Георги Арсов – композитор, музикант, актьор

Творчески уредник на Националния творчески конкурс: д-р Иван Янев

Организатор на конкурса: Съюз на слепите в България.

Източник : ССБ , https://ssb-bg.net/viewnews-396.html