Работен момент от семинара

Работен момент от семинараНа 15 и 16 април, 2022 г. в ОП „Младежки дейности“, в рамките на създадения Младежки център по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, се проведе Национален семинар на организациите, работещи с уязвими групи. На семинара присъстваха представители на Младежки центрове и образователни институции – училища и детски градини – от цялата страна.

Водещите и гоститеЦелта на семинара беше запознаване дейността на младежките центрове в България с фокус работата им с уязвими групи, споделяне опита на експертите – работещите практики, посрещнатите трудности и начините за тяхноtо разрешаване, анализ на нуждите и предизвикателствата, идентифициране на възможностите. Вторият ден от събитието премина със споделяне на идеи за бъдещо сътрудничество между организациите и планираните бъдещи мероприятия в тази насока.

В. Кертикова-Тъпчева