Световната здравна организация (СЗО) и организации на хората с увреждания са изготвили  насоки за подхода на държавите при справянето с кризата, причинена от COVID – 19 и отражението й върху правата на хората с увреждания. Насоките са обобщени в практически ръководства и са представени от г-жа Каталина Девандас, Специален докладчик на ООН по правата на хората с увреждания.

В прикачените файлове са практическите ръководства – nasoki BG.doc и IDA Bg.docx