На 12.02.2019 г. се проведе среща на Министъра на здравеопазването и експерти на ведомството с Омбудсмана на РБългария, представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания, представители на Националните граждански инициативи: „Системата ни убива всички“ и „Системата ни убива“, представител на СЗО за България.

Присъстващите в конструктивен диалог разгледаха анализите на участниците в дискусията, базиращи се на предоставената информация от Министерството на здравеопазването за лицата, преминали през системата на ТЕЛК след старта на реформата през периода 3.08-18.12.2018 г.

Предложението за Наредба за медицинската експертиза и шестмесечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК можете да прочетете тук.