По проект Digitable международен екип от експерти създаде Методика за обучение на дигитални обучители на хора с увреждания. Методиката включва насоки за адаптиране на учебно съдържание при онлайн обучение на хора със сензорни увреждания. НЦРС ще проведе безплатно обучение на 30 обучители, които ще получат Сертификат „Дигитален обучител на хора с увреждания“ след успешно приключване на обучението. Създадена е свободна форма, където всеки желаещ може да се запише за обучител – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezAlk4KaFQCOX8UyOf8kjGOdA_EImHSx8rHStuoPsUZVVPLQ/viewform

Повече информация за обучението може да намерите в прикачения PDF – тук.