На 6 септември 2020 НЦРС взе участие в Международна конференция „ВКЛЮЧВАНЕ И ОВЛАСТЯВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА БАЛКАНИТЕ – ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ (ENIBB)“. Поради усложнената обстановка, предизвикана от КОВИД 19, конференцията беше проведена с ограничен състав и с включвания онлайн. В ранните часове поне 80 души бяха успели да се съберат за да изслушат презентацията на Александрина Костова. Тя предизвика голям интерес и с филма за дейността на Центъра и за перспективите за работа пред незрящите хора. Бяха зададени много въпроси, на част от които поради ограниченото време беше отговорено персонално.

Материал за конференцията може да изтеглите от тук.