От 15 до 21 февруари 2021 г. В НЦРС се проведе курс за професионална квалификация „Инструктор по ориентиране и мобилност“, професия „Сътрудник социални дейности“. Курсът е по заявка на работодател – фондация „Очи на четири лапи“. Курсистите бяха обучени в базови професионални знания и умения за мотивиране на зрително затруднени лица при обучение по ориентиране и мобилност, диагностично оценяване, придвижване с придружител, техники на белия бастун, разучаване на маршрут, ползване на различни превозни средства с и без придружител и др. След успешното завършване на обучението курсистите получиха Удостоверение за професионално обучение за започване на работа по професия „Сътрудник социални дейности“.