От 13 до 24 Ноември 2023г. в ЦПО към НЦРС ще се проведе  курс за професионална квалификация „Комплексен инструктор за работа със зрително затруднени лица“, специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“ – III СПК, професия „Сътрудник социални дейности“ по Рамкова програма Д за част от професия. Курсистите ще придобият професионални знания, умения и компетентности по Зрителна рехабилитация, Ориентиране и мобилност, Информационни технологии, Брайлова грамотност и Полезни умения. След успешното завършване на обучението курсистите ще получат Удостоверение за професионално обучение за започване на работа по професия „Сътрудник социални дейности“.