От 04.10.2021 г. до 15.04.2021 г. в ЦПО към НЦРС ще се проведе курс за професионална квалификация „Комплексен инструктор за работа със зрително затруднени лица“, професия „Сътрудник социални дейности“ по Рамкова програма Д5 за част от професия. Курсистите ще придобият базови професионални умения по самообслужване в бита и формиране на ежедневни умения, брайлово обучение, компютърно обучение с говорящи програми и увеличен екран, ориентиране и мобилност и зрителна рехабилитация. Успешно положилите изпити в края на обучението ще получат Удостоверение за професионално обучение. Срокът за записване в курса е 01.10.2021 г.