От началото на месец Април в НЦРС се проведе курс за начална компютърна грамотност с продължителност от 4 седмици. В него курсистите се запознаха с основите на компютърната грамотност, получиха начални умения и познания за Уиндоус и някои основни програми. При работата си те използваха говореща програма и клавишни комбинации.

Те се научиха да работят с файлове и папки, да ги подреждат и управляват, копират, преместват и изтриват. Впоследствие се запознаха и с програми за възпроизвеждане на музика и филми, за проверка на електронна поща, създаване и изпращане на съобщения, Skype и Balabolka.

Заниманията преминаха при повишена активност от страна на обучаемите, задаваха се много въпроси, спонтанно се създаде и файл, съдържащ преподаваните клавишни комбинации и други полезни данни.