• Адрес: ул. "Ландос" 24, гр. Пловдив
 • 032/ 28 11 56 - Директор

Компютърна грамотност1

 • Компютърно обучение за зрително затруднени, ползващи компютър със синтетична реч.

 • Компютърно обучение за зрително затруднени, ползващи компютър с Брайлов дисплей.

 • Компютърно обучение за зрително затруднени, ползващи компютър с визуален монитор.

Началната компютърна грамотност е предназначена за зрително затруднени, ползващи компютър със синтетична реч или Брайлов дисплей и ползващи компютър с монитор. Обучението включва теория и практика. Компютърна грамотност2Придобиват се базисни умения за работа с операционна система Windows, текстови документи, Интернет среда и електронни комуникации. Овладяват се клавишните комбинации на специфичния софтуер със синтетична реч и се придобиват умения за използване на софтуер за адаптиране на визуалния екран към индивидуалните особености на зрително затруднените.

Обучението се извършва чрез групови и индивидуални занимания със слепи и слабовиждащи потребители за придобиване на умения за работа с компютър, Потребителите получават: 

 • Обучение за работа чрез специализиран софтуер за незрящи “Jaws for Windows” и български синтезиран говор;

 • Овладяване на умения за писане, четене, текстообработка;

 • Работа с документи;

 • Ползване на достъпни за незрящи страници в Интернет;

 • Електронна поща, Facebook и  Skype;

 • Работа с книги в MP3 и електронен формат.

 • Умения за работа с компютър за слабовиждащи – мащабиране, ползване на удебелен шрифт и уголемен размер на обектите.