моменти от турнира

моменти от турнираНа 7.03.2022 г. се проведе квалификационен турнир по шоудаун на спортен клуб „Марица“, Пловдив. Това беше по-скоро една проверка за израстването на отделните състезатели, поглед към тяхното текущо ниво, а също така и игра в условия максимално близки до турнирните.

Имаше двама зрящи съдии, които внимателно прилагаха правилата, коригираха играчите при техните пропуски и водеха статистика. Явиха се състезателите – Васил, Джево, Боян и Данко. Игра се всеки срещу всеки и краен победител беше Васил. Липсваха представителки на нежния пол, но се надяваме те да дойдат след 8-ми март за следващия турнир.

Общото впечатление е, че нивото в клуба стремително се покачва, а новите попълнения по нищо не отстъпват на майсторите. Остава да има допълнително израстване, което ще дойде с много тренировки.

моменти от турнира моменти от турнира