И през 2020 г. Теленор доказа социално отговорната си корпоративна политика чрез осъществяване програма за професионално развитие и социална интеграция на хора с увреждания – Open Mind. Лицата с увреждания, които се наемат чрез програмата, имат възможност да работят по срочни проекти за период от 2 години на различни позиции в областта на маркетинг, продажби, финанси, право, технологии и други.

Продължение на програмата се очаква през втората половина на новата 2021 г., а повече информация за програмата може да прочетете тук

Вероника Кертикова-Тъпчева