От 10 септември 2020 г. стартира кампанията „Образование за всяко дете“ – съвместна инициатива на търговска верига Фантастико и УНИЦЕФ в България. Кампанията ще продължи до 14 октомври 2020 г. и ще обхване 43 супермаркета на веригата, като клиентите ще имат възможност да направят дарение в размер на 1 лв, без да това да бъде непременно обвързано с покупка.  Със събраните средства УНИЦЕФ, заедно със свои партньори, ще разработи първата приобщаваща дигитална образователна платформа в страната. Тя ще предоставя адаптирани образователни ресурси за специфичните нужди на всяко дете и ще улесни взаимодействието между специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди), учители, родители и деца, особено за живеещи в отдалечени райони, далеч от областния град, където липсва по-редовен контакт. Предвижда се платформата да заработи до края на 2020 г. като в първите 30 месеца ще бъдат подкрепени 3300 деца с увреждания, 500 специалисти и минимум 200 родители. Целта на платформата е да предостави дългосрочна и устойчива подкрепа, която с времето да обхване по-голямата част от децата с увреждания в страната.

Източник: www.unicef.org