Браузърите Safari и Firefox по подразбиране предлагат режим на четене. Той се използва за преглеждане на уеб сайтовете без каквито и да било отвличащи фактори, като например твърде досадна реклама и различни изскачащи прозорци за навигация. Само с един клик върху тази иконка и вече нищо не ви отвлича вниманието от съдържанието, което сте си избрали да разглеждате. В браузъра Chrome е вградена аналогична възможност и тук ще покажем как тя може да бъде активирана.

По подразбиране режимът на четене в Chrome е недостъпен, но той може да се активира с помощта на съответния флаг в страницата с експерименталните функции.

За активиране на режима на четене в Chrome е необходимо да се премине към страницата с различните флагове на браузъра. Необходимо е в адресния ред да се въведе

 chrome://flags

Необходимият флаг може да се намери с помощта на полето на търсене, като в него се въведат думите Enable Reader Mode. Разбира се, флагът може директно да се избере чрез въвеждането в адресния ред на браузъра на следния адрес:

chrome://flags/#enable-reader-mode

По подразбиране параметърът на този флаг е с значение Default. За включването на тази функция е необходимо в падащото меню да се избере значението Enabled. След това е необходимо тази промяна да бъде потвърдена, а браузърът рестартиран с помощта например на бутона Relaunch.

След активирането на този режим в адресния ред на браузъра се появява неговата иконка във всички страници, които поддържат този режим. Достатъчно е да се кликне върху този бутон, за да се покаже минималистичният вид на същата страница.

Излизането от режима на четене става с повторното натискане на същия бутон.

А ако се кликне върху иконката A в горния десен ъгъл, ще се отвори компактен прозорец за настройки, даващи възможност да се избере шрифта, неговия размер, както и неговия фон за възможно по-комфортно четене.