През м. юни 2020 г. изследователи в Турция публикуваха материал относно ефектите от заразяването с Ковид-19 върху 93 хоспитализирани пациента, 20 от които, или 21.5%, са изпитали поне един от следните зрителни симптоми:

Хиперемия (зачервяване на окото) – 21.5% от пациентите

Епифора (повишено сълзотечение) – 9.7% от пациентите

Увеличена секреция (на зелена или жълта очна течност) – 6.5% от пациентите

Хемоза (оток на конюктивата) – 3.2.% от пациентите

Фоликулярен конюктивит (по-тежка форма на хемоза) – 8.6% от пациентите

Еписклерит (възпаление на очната склера) – 2.2% от пациентите

Фотофобия ( непоносимост към светлина ) – 16.1% от пациентите

Сърбеж – 15.7% от пациентите

Усещане за парене – 8.4% от пациентите

Сухо дращене (очно раздразнение, което наподобява чувството на пясък в окото) – 6% от пациентите

Замъглено зрение – 4.8% от пациентите

Авторите на изследването отбелязват, че рисковите фактори за възникване на зрителни проблеми в следствие на заразяване с Ковид-19 са напреднала възраст, висока температура и завишени биомаркери за системно възпаление (напр. съотношение неутрофили/лимфоцити, С-реактивен протеин и скорост на утаяване на еритроцитите).

По материали от чуждестранния печат

В. Кертикова-Тъпчева