Национално представителни организации на и за хората с увреждане се срещат днес с ПГ „Изправи се БГ! Ние идваме“

Национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет, в продължение вече на 25 години е официалният партньор на държавата при формиране на социалната политика за хората със специфични възможности.

Във връзка с предстоящите парламентарни и президентски избори в България, днес ще се проведе среща с ПГ „Изправи се БГ! Ние идваме“ в 17.00 ч. на бул. „Дондуков“ 11, ет. 6. В срещата ще участва г-жа Деница Димитрова и се очаква да се включи и г-жа Мая Манолова, председател на коалицията. На срещата ще се обсъдят позициите, които ПГ „Изправи се БГ! Ние идваме“ ще отстоява в областта на:

  • приобщаващото образование;
  • здравеопазването;
  • социалните услуги и подпомагане;
  • трудово и пенсионно законодателство;
  • други области на политиката за социално приобщаване на хората с увреждания;

Сдруженията-членове на  Националния съвет за хората с увреждания представляват над 100 хиляди деца и лица с различен вид и степен на увреждане и в резултат на проведените срещи, поемат ангажимента да ги запознаят с планираните политики и поетите ангажименти към хората с увреждания в България на съответните партии и кандидат-президентски двойки.

По време на срещите ще споделят натрупаните проблеми в различни сфери на сложният и продължителен процес на интеграция на хората с увреждания в обществото и ще обсъдят политиките за повишаване на качеството на техния живот.

Следващата планирана среща ще се проведе с коалицията ГЕРБ – СДС на 2 ноември 2021, вторник, от 10:00 ч. на бул. „Дондуков“ 11, ет. 6. От страна на  ГЕРБ – СДС ще участват г-жа Деница Сачева и проф. д-р Костадин Ангелов.