„Продължаваме промяната“ заяви, че ще работи в партньорство с национално представителните организации на и за хората с увреждания

Национално представителните организации на и за хора с увреждания проведоха среща с „Продължаваме промяната“ на 3 ноември 2021 с цел да представят проблемите на хората с увреждания в България и да се запознаят с позициите, които ще отстояват политическите партии и кандидат-президентските двойки  в своите управленчески политики.

Срещата беше председателствана от г-жа Веска Събева, заместник-председател на Националния съвет на хората с увреждания. „Агенцията за хората с увреждания трябва да стане държавна агенция и да функционира като един общ контролен орган, който да координира всички необходими дейности. В момента сме прикрепени към МТСП и проблемите на хората с увреждания се свързват само със социално подпомагане и помощи, а трябва да се работи в посока образование, трудова заетост, здравеопазване, достъпност, социални услуги и т.н. Считаме, че хората с увреждания имат нужда не от помощи, а от развитие, от участие в активната икономика и дори в политиката“, каза г-жа Веска Събева.

„Ние наистина познаваме проблемите на хората с увреждания и ги представляваме в България, затова смятаме, че чрез диалог и разговори можем да развиваме добро партньорство със следващото правителство и да предоставим своята дългогодишна експертиза. Досега по проблемите на хората с увреждания се работеше на парче, дори бих казала кампанийно и въпреки наличието на добри закони, те просто не се спазват.“, допълни още г-жа Събева.

„Ще използваме вашата експертиза, за да направим нормативната уредба, която да работи за вас наистина. Със сигурност ще работим заедно, в това мога да ви уверя.“, заяви Никола Минчев, юрист  и представител на  „Продължаваме промяната“. „Необходима е също тежка съдебна реформа и най-вече в прокуратурата, която към този момент е един ужасно централизиран орган“, допълни той.

„Пари има, въпросът е да се насочат в правилната посока. Убеден съм, че парите за вас не са отишли в правилната посока.“, каза д-р Вълкан Иванов от  „Продължаваме промяната“.

Беше дадена и ясна заявка за нуждата от повишаване на нивото на ваксинация чрез масивна кампания. „Няма да направим ваксинацията задължителна, но трябва да убедим хората като им покажем ползите от нея и съответно рисковете, доколкото ги има“, допълни д-р Иванов

На срещата бяха повдигнати множество проблемни теми като нуждата от разширяване на трудовия пазар за хората с увреждания и интегрираните трудови колективи, увеличаването на бюджета на Националния план за действие по заетостта, увеличаване на бюджета на Агенцията за хората с увреждания, повишаване на заплащането на социалните работници и подобряване на условията им на труд, развитие на социалните услуги и поддържащите структури, стимулиране на приобщаващото обучение и др.

В срещата още участваха Съюза на инвалидите, Съюза на слепите, Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България, Национален алианс за социална отговорност, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания, Център за психологически изследвания, Национална организация „Малки български хора“, Българска асоциация за рекрация, интеграция и спорт.