Работеща Държавна агенция за хора с увреждания обещаха от коалицията ГЕРБ-СДС на национално представителните организации

Национално представителните организации на и за хора с увреждания се срещнаха с представители на коалицията ГЕРБ-СДС. В срещата участваха Деница Сачева – водач на листата в Добрич и бивш социален министър, проф. д-р Костадин Ангелов и Павел Савов.

Срещата беше председателствана от г-жа Веска Събева, заместник-председател на Националния съвет на хората с увреждания. „В България има над 670 000 хора с увреждания, което представлява една огромна част от населението, която през годините беше често използвана и забравяна. Ние сме официалният партньор на държавата при формиране на социалната политика за хората със специфични възможности и смятаме, че е нужна истинска стратегия и предвидимост в политиките за хората с увреждания.“, каза г-жа Веска Събева.

„Ще работим за изграждане на Държавната агенция за хора с увреждания на директно подчинение на Министерския съвет, за да координира дейността във всички посоки – здравеопазване, образование, социални услуги, пазар на труда“, каза Деница Сачева.

Друга голяма заявка е изцяло нова система за социално подпомагане и нов кодекс за социална закрила, който да обединява цялото законодателство – Закона за социалното подпомагане, Закона за семейните помощи за деца и други нормативни документи. Идеята социалните помощи да станат много по-целенасочени и да обхващат една сериозна група хора.

Ще продължи инвестицията в образователни технологии, средства и социални иновации. Предвижда се създаване на фонд за социални иновации към социалното министерство, където ще могат да кандидатстват както социални предприятия, така и хора с предприемачески дух.

„Винаги сме насърчавали защитената заетост за хора с увреждания, и ще продължим да го прави и в бъдеще. Смятаме че трябва да се развиват социални услуги и да се развива защитена заетост за хората с увреждания и насърчаване на повече работодатели да наемат хора с увреждания – за да може наистина да има независим живот“, каза още Сачева.

Проф. Ангелов посочи като основен проблем реформите в ТЕЛК. „Имахме амбицията да направим процеса изцяло електронизиран, но трудността идва не от административното ни нежелание, а от хората, които работят в тази система – те са на сериозна възраст и имат сериозен проблем в работата с електронни устройства. Този вътрешен отпор беше труден за преодоляване.“

„Другият проблем е достъпът до здравеопазване на хората с увреждания. Пандемията показа, че най-уязвимите са най-лишени от здравеопазване. Голяма част от лечебните заведения на практика са недостъпни. Оказва се, че нашата здравна система обслужва с предимство здравите.“, кажа още той.

В срещата участваха още Съюза на инвалидите, Съюза на слепите, Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България, Национален алианс за социална отговорност, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите,  Център за психологически изследвания, Национална организация „Малки български хора“, Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт, Асоциация на родителите на деца с увреден слух.

„Нашите сдружения представляват над 100 хиляди деца и лица с различен вид и степен на увреждане и в резултат на проведените срещи, ние поемаме ангажимента да ги запознаем с планираните политики и поетите ангажименти към хората с увреждания в нашата страна на съответните партии и кандидат-президентски двойки.“, допълни Веска Събева.