Сдружение Ретина България представи българската версия на информационен клип „Как да посрещаме зрително затруднени хора в болнично заведение/How to welcome visually impaired people to the hospital?“, насочен към повишаване осведомеността на здравните работници за това как да се отнасят към зрително затруднените,  потърсили помощ в лечебните заведения и медицински центрове. Видеото е продукт на проект „Зрение и covid—19″ и е предоставено от Европейската референтна мрежа по редки очни болести (ERN-EYE), а инициативата за създаването му е на SENSGENE, работила по този проект с няколко френски асоциации на хора с увредено зрение.

Видеото е 3-минутно, разделено на три независими части. Показва често срещани ситуации от взаимодействията на зрително затруднените лица в болнична среда: различните видове зрителни увреждания, прием в болнично заведение, консултации и ориентация в болнична стая.

Подготвеното видео ще можете да видите в новосъздадения по проекта Youtube канал на сдружението.

Вероника Кертикова-Тъпчева