Лого на ЦентъраНа 12.6.2023 г. от 13:00 часа Националният съвет на хората с увреждания съвместно с НЦРС гр. Пловдив ще организира интерактивна арт-работилница в сферата на изобразителното изкуство с участници – млади незрящи  лица над 18 години, които под менторството на художник ще нарисуват свои картини като изберат тема, техники, които могат да използват, ще получат наставления по време на работата, както и поддръжка от придружителите при избор на цвят за изобразяване на картината и други. Дейността ще бъде осъществена във фоайето на НЦРС, гр. Пловдив на ул. Ландос 24, и се изпълнява в рамките на проект „Възход“ който се реализира в България, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия.


Целта е да дадем възможност на участниците да участват в креативни преживявания и да открият собствените си потенциали като представим по интересен и достъпен начин арт демонстрация как може да се случи това. По този начин да представим  хората с увреждания като неразделна част от обществено-значими изяви, в които да могат да заявят и защитят лично своето достойно място в съвременното общество; да активизираме и развием доброволческия дух, посредством културни и занимателни дейности с участието на хора с увреждания като средство за създаване на солидарност и съпричастност към тази социална група; да изградим социален капитал между незрящи хора при работа в екипи/групова работа от лица със сходни проблеми и характеристики; да създадем условия за себепредставяне, които да се фокусират върху по-високо самочувствие и инициативност и активно участие на хората с увреждания в обществения и културния живот.

Подобни изяви възпитават обществото в толерантно отношение към различията и положителна промяна на обществените нагласи.