На 24.11.2023 г. в учебната зала на ЦПО към НЦРС с адрес: гр. Пловдив, ул. „Ландос“ №24 ще се проведе изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия за курс „Комплексен инструктор за работа със зрително затруднени лица“.

Изпитът ще се проведе при следния график:

08.00 ч. – теория на професията

11.00 ч. – практика на професията. Резултатите от изпита ще бъдат обявени на 27.11.2023 г. на таблото за обяви НЦРС.