Част от изложбата

Част от изложбатаНа 30.9.2021 г. в гр. Пловдив „Подлез Археологически“ бе открито изложението „Цветове в здрача“, демонстриращо на зрителите и посетителите артистичните постижения на зрително затруднените лица в България. Изложението се открива в рамките на проект „Цветове в здрача – 55 години интеграция чрез изкуство на зрително затруднените лица в България“, изпълняван от Национален център за рехабилитация на слепи, гр. Пловдив, и финансиран от Агенция за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика на Република България. В продължение на 6 месеца зрително затруднени творци под ръководството на квалифицирани ментори изработваха керамични и художествени произведения на изкуството в художествената работилница към НЦРС Пловдив. Настоящото изложение цели да покаже на широката общественост изработените от тях продукти, като по този начин популяризира и ресоциализира творчеството на лицата със зрителни увреждания, доказвайки високата им художествена стойност. На творците бяха връчени грамоти за творчески принос и високи артистични постижения.

В. Кертикова-Тъпчева

Част от изложбата  Част от изложбата