• Адрес: ул. "Ландос" 24, гр. Пловдив
 • 032/ 28 11 56 - Директор

Зрителна рехабилитация1Психо-физиологическа корекция на слабото зрение – чрез индивидуална програма от подходящи задачи обезпечава развитие и по-добро използване на слабото зрение.

Тази програма ще отговори на нарастващите нужди от рехабилитация на слабото зрение като една интегрална част от цялостния рехабилитационен процес. Слабовиждащият човек обикновено е поставен пред избора да живее и функционира като сляп или като виждащ. Зрителната рехабилитация трябва да направи максималното, за да го приобщи и спечели за втората възможност. Основната цел на обучението по зрителна рехабилитация е чрез индивидуална програма от подходящи зрителни задачи да обезпечи по-доброто използване на слабото зрение, отговарящо на функционалните потребности на личността. Обучението по зрителна рехабилитация си поставя следните задачи:Зрителна рехабилитация2

 • Хората със слабо зрение да осъзнаят индивидуалните си възможности за пълноценно използване на остатъчното си зрение.

 • Формиране на системи от нови и разнообразни зрителни умения върху полисензорна основа.

 • Обезпечаване координация на зрителния с останалите анализатори.

 • Чрез постигане на по-добра зрителна ефективност да се съдейства за по-успешно използване на слабото зрение във всекидневния бит и професионална дейност.

 • Обучението по зрителна рехабилитация да съдейства за изграждане на полезни социални умения.

Обучението включва индивидуални занимания със слабовиждащи потребители за придобиване на умения за съхраняване, развитие и оптимално използване на остатъчното зрение, чрез:

Зрителна рехабилитация3

 • Ползване на специални технически помощни средства “затворена телевизия”, електронни, ръчни, настолни лупи и лупи с осветление;

 • Четене, писане, фокусиране;

 • Хигиена и безопасно използване на зрението;

 • Индивидуална работа за повишаване ефективността на функционалното зрение;

 • Начини за правилно използване на остатъчното зрение.