• Адрес: ул. "Ландос" 24, гр. Пловдив
  • 032/ 28 11 56 - Директор

Здравко Борисов Лекишев е роден на 22 август 1946 година в гр. Пловдив. Завършил е руска гимназия в родния си град, а след това – институт по Индустриална химия в Димитровград. Работил е като химик в Приборостроителния завод и фабрика „Изгрев”.
През 1977 година зрението му силно отслабва и е освидетелстван като инвалид по зрение – Първа група с чужда помощ. Постъпва на работа в ПП ”Успех” Пловдив, където работи до 1992 г.
От дете обича да рисува и да чете книги, а и сам да съчи-нява различни текстове. Печатал е в издания на периодичния печат. Участвал е в първия и втория „Тамирис” – фестивал, организиран от Съюза на слепите и фондация “Човещина”. Получава специалната награда. През 2001 излиза от печат първата му поетична книга „На теб”, а след това негови стихотворения са поместени в пет от общо шестте сборника на литературно сдружение „Следа”. Негови творби са публикувани и в други литературни сборници като: юбилейния сборник на Съюза на слепите „Осветени пространства”, „Един ден ще си направя къща” на фондация „Делфин” и литературния сборник на сдружение „Евроинтеграция”- Варна . Написал е и няколко новели и разкази.
Пише и участва в различни конкурси и литературни срещи. През 2011 г. печели първа награда със стихотворението „Молитва“ на поетичния конкурс “Зрящи сърца”, обявен от Българското национално радио, програма „Христо Ботев“, а през 2012 г. печели втора награда със стихотворението „Не съм око със взор да те следя“ на същия конкурс.
Превежда свободно от руски език литература от различни области, освен религиозната.

Стихосбирка „ЛЮБОВ ОТВЪД СЕЗОНИТЕ“ може да изтеглите от тук.

Книгата с новели „Сърцето не е самотен бог“ може да изтеглите от тук.