На 17 септември 2018 г. започва есенният курс по начална компютърна грамотност. В него обучаемите ще направят първите си стъпки в света на компютрите, ще открият безкрайните информационни, музикални и комуникационни възможности на дигиталната ера. Постепенно, с първоначалното запознаване с компютъра, клавишите и клавишните комбинации за управлението му и програмите за говор курсистите ще навлязат все по-навътре и все по-умело ще боравят с техниката.

Работата с файлове и папки, запознаването с логиката в разполагането на данните, възможностите за преименуване, преместване, копиране или изтриване – всичко това те ще научат в първите две седмици на курса. Следващите дни са предназначени за запознаването с отделните програми, засегнати в курса – за прослушване на музикални файлове – Winamp, за прочитане на текст или книга – Balabolka, за пускане на видеофилми и прослушване на субтитрите към тях – KMPlayer. Продължаваме с WinWord – най-популярната програма за писане и обработка на текст, Mozilla Thunderburd – е-мейл клиент за управление на електронната поща, Mozilla Firefox – за разглеждане и ровене в интернет иза намиране на подходящо съдържание, съобразено с нашите вкусове или търсения. 

Накрая курсът ще завърши със запознаване със Skype – програма за мигновени съобщения или за безплатни разговори.