В разгара на състезанието

На 29 Октомври 2022 година в НЦРС се проведе среща между спортисти от спортен клуб за инвалиди „Траки“ и ОСКСГ „Марица“ – гр. Пловдив. Събитието бе уважено от изпълителният директор на АХУ за Пловдив господин Георги Йорданов.

След запознаването спортистите седнаха на масите да премерят сили по спортна табла и така наричаната сред хората „Бридж-белот“. Най-добър със заровете беше Борис Костадинов. На ниво се представиха и табладжиите на „Марица“ Събка Димитрова и Данаил Караджов. На карти, водения от Лидия Августинова отбор на „Траки“ с помощта на членове от „Марица“ взе и двете победи.

След състезанието всички бяха доволни от проведеното мероприятие и изказаха своето желание това да продължи и занапред, както на клубно, така и на организационно ниво.