• Адрес: ул. "Ландос" 24, гр. Пловдив
  • 032/ 28 11 56 - Директор
ГотварствоВъзстановява предишни и подпомага придобиването на нови готварски умения в условията на тежко увредено или липсващо зрение.

Обучението по готварство има за цел да възстанови предишни готварски умения и да подпомогне придобиването на нови, в условията на увредено или липсващо зрение. В НЦРС обучението по готварство се извършва в кабинет, оборудван със съвременни домакински уреди и пособия. Занятията по готварство осигуряват на курсистите максимална самостоятелност при работата в кухнята, използвайки жизнения си опит и запазените си компенсаторни анализатори. Подпомагат придобГотварство2иването на умения и култура на хранене в дома и обществените заведения. По време на обучението, потребителите усвояват лесно изпълними рецепти за приготвяне на основни видове ястия и напитки във всекидневието. Обучението е строго индивидуално и учителят работи най-много с двама обучаеми едновременно. Обучението по готварство е изключително популярно сред курсистите на НЦРС.