Гостите с интерес изслушват представянето
Гостите с интерес изслушват представянетоНЦРС беше домакин на втората среща по проект DIG.I.T.ABLE, в който участва като партньор. Координатор на проекта е Студио Саперессере от Рим – Италия. Проектът е насочен към он-лайн обучение на хора с увреждания с цел – подготовката им за трудовия пазар. В проекта участват още партньори от Австрия, Гърция и Белгия. Срещата се проведе от 16 до 20 май, 2022 в Пловдив. Проектът има за цел да въведе стандарт за дигитално обучение за обучители на хора с увреждания и да създаде иновативни подходи за преподаване. Целта е участниците да развият подходящи стратегии и удобни за потребителя инструменти за разработване на ориентирани към учащия приобщаващи дигитални обучения. Повече информация за проекта може да получите тук.