Работен момент от срещата

Работен момент от срещатаОт 10-ти до 12-ти май във Виена се проведе втората работна среща по проекта „Early“.

Със свои представители участваха училища и институти от Австрия, Франция, Италия, Германия, Хърватска и България. От Националния център за рехабилитация на слепи взеха участие трима учители.

Участниците бяха приветствани от директора на института за слепи(BBI) във Виена Хорст Ганитцер. Той разказа историята на института от неговото създаване до наши дни. Обиколката на института запозна участниците с дейностите и обучението, който провежда BBI.

Проекта „EARLY“ се занимава с проблемите на ранното въздействие. Акцентира върху развитието на зрително затруднени деца(ЗЗД) и сътрудничеството с родителите и обкръжаващата ги среда. Бяха представени различни случаи с акцент върху специфични програми и материали от 0 до 3 години (отчасти от 0 до 6 години).

Хуан Руис (учител в BBI) представи интересен интерактивен уъркшоп. Запозна ни с въведението в подхода на „свободното придвижване“ при зрително затруднените лица(ЗЗЛ). Наблегна на това колко е важно развитието на възприятието на сетивата и показа какво представлява ранното обучени с белия бастун в BBI. С практически упражнения помогна на участниците да разберат защо е полезна ехолокацията за ориентирането на ЗЗЛ, както в малкото, така и в голямото пространство. Той използва т.нар. клик сонар, за да създаде ехолокация.

Последния ден участниците бяха разделени на три работни групи, които ще помогнат за създаването на наръчник с препоръки за обкръжаващата среда на ЗЗД. Първата група работи върху въведението на наръчника, а именно какво представлява и как практически може да се използва обкръжаващата среда на ЗЗД. Друга група работи  върху създаването на области за квалифициране на отделните елементи, които ще бъдат лесно разбираеми за околните в ежедневието.

Третата група работи върху психологическите аспекти на ранното въздействие и най-вече съвети към родителите. Как да им се даде надежда и реално положително отношение към ситуацията, да са наясно, че определено поведение е нормално, а също и как могат да помогнат връстниците.

Работен момент от срещата  Работен момент от срещата  Работен момент от срещата