Юрген демонстрира проблемите при работа с 3D принтери

Юрген демонстрира проблемите при работа с 3D принтериВ периода 19-25 юни в BFW Düren, Германия се проведе втората обучителна среща по проекта t4vis-in3d, спонсориран от ERASMUS+, за работа с 3D принтери. Присъстваха представители на организации от Дания, Италия, Австрия, Испания и България.

Втората среща беше опит за поглед в обучението на незрящи хора от тяхната страна. Основно се показаха техники и технологии, които да направят възможно работата на слепите обучаеми с 3D принтерите, програмите за създаване на обекти и за слайсване. Ръководителят на срещата Юрген Хулен представи проблемите, с които се сблъскват обучаемите, тяхната гледна точка и начините за решаване. Симулационните очила, с които всеки поработи малко ни показаха колко трудно е да се ориентира един незрящ човек в среда, непредназначена за него.

Допълнителна информация за проекта можете да намерите на адрес www.t4vis-in3d.net