БСП призна национално представителните организации на и за хората с увреждане за партньор в политиките си

Национално представителните организации на и за хора с увреждания проведоха среща с БСП на 27 октомври 2021 с цел да представят проблемите на хората с увреждания в България и да се запознаят с позициите, които ще отстояват политическите партии и кандидат-президентските двойки  в своите управленчески политики.

Срещата беше председателствана от г-жа Веска Събева, заместник-председател на Националния съвет на хората с увреждания, и в нея още участваха Съюза на инвалидите, Съюза на слепите, Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България, Национален алианс за социална отговорност, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Национална потребителна кооперация на слепите, Център за психологически изследвания, Национална организация „Малки български хора“, Българска асоциация за рекрация, интеграция и спорт, Българска асоциация “Диабет“.

От страна на БСП в срещата участваха г-жа Корнелия Нинова, както и Георги Гьоков, Георги Свиленски, Благовест Кирилов и Даниела Георгиева.

„В България има над 670 000 хора с увреждания, което представлява една огромна част от населението, която през годините беше често използвана и забравяна. Ние сме официалният партньор на държавата при формиране на социалната политика за хората със специфични възможности и смятаме, че е нужна истинска стратегия и предвидимост в политиките за хората с увреждания.“, каза г-жа Веска Събева.

На срещата бяха повдигнати множество проблемни теми като нуждата от национална подкрепа на социалното предприемачество, липсата на достъпа среда, затруднения процес на взимане на шофьорска книжка и дори гласуване по време на избори на хората с увреждания.

По повод пандемичната криза, в която се намира страната ни Веска Събева обърна внимание на сериозното положение на хората с увреждания в ерата на Ковид-19: „Трябва да се предложи постковидна пътека за хората с увреждания максимално бързо. През изминалата година и половина починаха толкова много хората с увреждания в резултат на невъзможността на хората да стигнат до болница или медицинска грижа. Задължително е научните дружества и изследователски центрове и институции в България да дават становища как да се лекуват и ваксинират хората с различни видове заболявания.“

„Вие сте изключително значим партньор за нас. За нас като законодатели е важно да има постоянно, трайно и предвидимо законодателство в сферата на хората с увреждания и тези закони да се приемат само след консултации и партньорство с вас, като национално представителни организации.“, каза г-жа Корнелия Нинова.

През следващата седмица предстоят срещи с представители на „Изправи се БГ! Ние идваме“, КП ГЕРБ-СДС и ПП „Има такъв народ“.

„Нашите сдружения представляват над 100 хиляди деца и лица с различен вид и степен на увреждане и в резултат на проведените срещи, ние поемаме ангажимента да ги запознаем с планираните политики и поетите ангажименти към хората с увреждания в нашата страна на съответните партии и кандидат-президентски двойки.“, допълни Веска Събева.