• Адрес: ул. "Ландос" 24, гр. Пловдив
  • 032/ 28 11 56 - Директор

Брайлово обучение1

Възстановява възможностите за четене и писане по тактилен начин. Дава възможност за преодоляване на информационния дефицит.

Брайловата система, дава неограничени възможности на невиждащите хора самостоятелно да могат да четат и пишат текстуализирана информация. Брайловата азбука представлява релефно-точкова система, даваща възможност на слепите да четат и пишат пълноценно. За писане се използват специални технически средства, а за четене се използва осезанието на пръстите. На Брайл може да се пишат букви, цифри, препинателни и математически знаци, също ноти и всички други знаци.  Брайлът има широко приложение сред незрящите, той може да се ползва за четене на книги, документБрайлово обучение2и или рецепти. Може да се използва и за етикиране на хранителни продукти, дрехи, видео касети, папки, и т.н. Брайлът може да се ползва за водене на записки или за писане на телефонни номера и адреси. Основната цел на Брайловото обучение е незрящите да овладеят Брайловото писмо и да получат знания и умения за самостоятелно четене и писане. Обучението се провежда с малки групи или индивидуално според характера на занятията и възможностите на обучаваните. Продължителността на обучението се определя от личното темпо на всеки обучаван. Обучението по брайлова грамотност включва:

  • Тестване на тактилността;

  • Подготвителни упражнения за тренировка на тактилната чувствителност; Запознаване със системата от релефно-точкови знаци;

  •  Писане с шило и плоча;

  • Писане на Брайлова пишеща машина;

  • Четене на едностранен и двустранен печат;

  • Запознаване с Брайлов дисплей