На 27.11.2018 г. Националният център за рехабилитация на слепи съвместно с партньорите си от Фондация „Национална мрежа сърце за сърце“ проведоха безплатно профилактично измерване на кръвна захар и кръвно налягане на лица със зрителни затруднения, страдащи от съпътстващо диабетно заболяване, или намиращи се в риск от такова. Експертите от партньорските организации, освен измерване и регистриране на резултатите, ги анализираха с всяко едно изследвано лице във връзка с историята на неговото заболяване и предишни подобни скрининги, предписани лекарства, начин на живот и рискови фактори за отключване на диабет – наднормено тегло, обездвижване, високо кръвно налягане.

Изследваните лица получиха ценни съвети за подобряване качеството си на живот и последваща профилактика на здравословното състояние. От извършените измервания не се регистрираха новооткрити случаи на повишена кръвна захар и/или артериално кръвно налягане, което показва една добра връзка и проследяемост на здравния статус от страна на здравноосигурените лица и техните общопрактикуващи лекари. От друга страна обаче се установи, че 99% от изследваните лица страдат от повишено кръвно налягане, което допълнително следва да алармира както тях, така и обществото като цяло, че следва да се вземат мерки в посока на по-здравословен начин на живот.