Работен момент от срещата

Работен момент от срещатаПрез периода 23-27 май в Триест, Италия се проведе поредната Балканска конференция на Европейска мрежа за включване отвъд границите – ENIBB. Целите на мрежата ENIBB са свързани с подпомагането на хората с увреждания в балканския и централноевропейския регион, който включва Адриатическото и Йонийското крайбрежие в Италия. Присъстваха участници от Италия, Словения, Сърбия, Хърватска, Румъния, България, Албания. В Конференцията взеха участие двама представители на НЦРС.

Мотото на Конференцията беше „Достъпен Атрактивен Туризъм“. Александрина Костова изнесе презентация на тема „Достъпен културен туризъм за хора със зрителни увреждания“. Представители на Фондация „Тракарт-2000“ запознаха публиката с техни проекти, насочени към социалното включване на хора с увреждания.

Работен момент от срещата Работен момент от срещата Работен момент от срещата