• Адрес: ул. "Ландос" 24, гр. Пловдив
  • 032/ 28 11 56 - Директор

Арт-терапия1

Дава възможност за превръщане на заниманието в хоби или собствен бизнес.

Осъществява се чрез занимания в малки групи за стимулиране на положителни емоции и удовлетворение от собствените възможности; преструктуриране на личностните нагласи. Заниманията са по отворена програма без поставяне на изисквания за производствен резултат. Те включват: обучение по изработване на грънчарски изделия, мозайки,  моделиране, апликиране, отливки на елементи за декорация – насочено е както към слабовиждащите, така и към невиждащите. Целта е да се активизира психомоторната дейност на потребителите, както и да се вдъхнови тяхната креативност, да се задоволят естетическите им нужди.

Обученията са групови, но с индивидуален подход. Целта на терапията е превръщане на заниманията в хоби.

Арт-терапия2

Може на посетите и нашата фейсбук страница – https://www.facebook.com/керамика-102710698002371/