НОВИНИ

ПРОЕКТ „VAPET-VIP“

Основната цел на проекта "Виртуална академия за Професионалисти в образованието и обучението на хора с нарушено зрение" (VAPET-VIP) е да допринесе за модернизирането на системите за образование и обучение, използвани в организациите, работещи в тази област. 

прочети целия текст


Продължава мащабната акция на Националния център за рехабилитация на слепи, съвместно с Лайънс клубовете "Евридика", "Пловдив" и "Пловдив - Филипополис" за профилактични прегледи на очи в пловдивските детски градини. Предстои да бъдат обхванати над 400 деца на 6 годишна възраст във всички 8 детски заведения на територията на район "Тракия".

Повече информация тук


Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС –Пловдив, и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.01.2017 г. 31.03.2017 г
Приложение 2   Приложение 2а


ПРОЕКТ „SENSNET“

Основните SensNet дейности са:
Разработване на материали за обучение за професионалисти, работещи с възрастни хора със слухови и/или зрителни увреждания.

прочети целия текст


Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС –Пловдив, и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.10.2016 г. 31.12.2016 г
Приложение 2   Приложение 2а


Националният център за рехабилитация на слепи, съвместно с Лайънс клубовете "Евридика", "Пловдив" и "Пловдив - Филипополис" стартира мащабна акция за профилактични прегледи на очи на деца в пловдивските детски градини под наслов „Весели очички“. Кампанията започна в Детска градина „Росица“, район „Западен“.

Повече информация тук


Студентски практики

Националният център за рехабилитация на слепи, в качеството си на обучаваща организация, активно се включи в проект „Студентски практики“ – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002-0001. Специалистите от Центъра предлагат практики за студенти на конкретно работно място по Основна рехабилитация, Психологическо консултиране и Информационни технологии за зрително затруднени лица.

Повече информация за програмата тук


Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС –Пловдив, и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.07.2016 г. 30.09.2016 г
Приложение 2   Приложение 2а


Проект по Erasmus+

От 1 октомври 2016 г. НЦРС ще е партньор по проект по 2016-1-PT01-KA202-022736 – VAPET-VIP, финансиран по програма Еразмус+. Координатор на проекта е Фондация „Ракел и Мартин Сайн“ – Лисабон, Португалия. 

прочети целия текст 


Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС –Пловдив, и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.04.2016 г. 30.06.2016 г
Приложение 2   Приложение 2а


Проект по Erasmus+

От 1 септември 2016 г. НЦРС ще е партньор по проект 2016-1-ES01-KA202- 025275 – SENSNET, финансиран по програма Еразмус+. Координатор на проекта е Европейският университет „Мигел де Сервантес“ – Валядолид, Испания.


Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС –Пловдив, и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.01.2016 г. 31.03.2016 г
Приложение 2   Приложение 2а


Специалистите Радостина Симеонова и Марин Пейчев от Националния център за рехабилитация на слепи участваха в обучение на треньори в германската организация BFW-Duren от 09 до 13. 05. 2016 г. в Дюрен, Германия. Обучението е по проект "STAII - VIT" 2015-1-DE02-KA202-002288.


Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС –Пловдив, и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.10.2015 г. 31.12.2015 г
Приложение 2 и 2а


Проект Erasmus+

От 1 декември 2015 г. НЦРС е партньор по проект KA201-2015-012 – STAII-VIT, финансиран по програма Еразмус + - Стратегически партньорства...
прочети целият текст


3 декември - международен ден на хората с увреждания

През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за международен ден на хората с увреждания и неговата цел е постоянно да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия...
прочети целият текст


Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС –Пловдив, и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.07.2015 г. 30.09.2015 г
Приложение 2 Приложение 2а


Хепънинг за зрително затруднени деца в НЦРС Пловдив

На 12 септември във връзка с приключването на проект „Делфини“, финансиран от “Bayer Cares” Foundation, в Националния център за рехабилитация на слепи в град Пловдив се проведе събитие, посветено на децата с увредено зрение и техните семейства.
прочети целият текст


Проект Erasmus+

От 1 септември 2015 г. НЦРС е партньор по проект KA201-2015-012 - INCLUTECH, финансиран по програма Еразмус + ...
прочети целият текст


Меморандум за сътрудничество между АЛК Дистрикт 130 България и НЦРС

На 24 Март 2015 година в 12 часа в гр. Пловдив беше подписан Меморандум за сътрудничество между АЛК Дистрикт 130 България и Национален Център за Рехабилитация на слепи. Подписаният ...
прочети целият текст


Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС –Пловдив, и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.04.2015 г. 30.06.2015 г
Приложение 2 и 2а


Нови дидактични материали в НЦРС

Агенцията за хората с увреждания финансира проект на НЦРС „Разработване на дидактични материали за обученията по зрителна рехабилитация и полезни умения“. По проекта са разработени дидактичните материали Геоборд 1 и 2 ...
прочети целият текст


Семинар на „Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хората със зрителни увреждания”

През периода 23-26.09.2015г. в почивна станция „Поп Харитон – Дряновски манастир” се проведе традиционния семинар с екипите на „Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хората със зрителни увреждания” ...
прочети целият текст


Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС –Пловдив, и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.01.2015 г. 31.03.2015 г
Приложение 1 Приложение 2


„Център за подкрепа на социалната интеграция - Приоритети“ откри на на 25.03.2015 г. изложбата „Равни с мен”

„Равни с мен“ е благотворителна фотоизложба, на която се представят фотоси, направени от хора с увредено зрение и дори от такива, които практически са напълно слепи и именно заради това тя е уникална. Изложбата е инициатива ...
покажи целият текст


Лайънс и НЦРС ще изследват зрението на децата в градините

Закупуването на медицинска апаратура за ранна диагностика на нарушено зрение при децата е каузата на тазгодишния бал на трите пловдивски Лайънс клуба, стана ясно днес ...
покажи целият текст


Днес 24.03.2015 в гр. Пловдив се подписа Меморандум за сътрудничество между Асоциацията на Лайънс клубовете - Дистрикт 130 България и Национален Център за Рехабилитация на Слепи.
покажи целият текст


Покана за изложба "Равни с мен"

„Център за подкрепа на социалната интеграция - Приоритети“ има удоволствието да Ви покани да присъствате на откриването на изложбата „Равни с мен“...
покажи целият текст


Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС –Пловдив, и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.10.2014 г. 31.12.2014 г
Приложение 1 Приложение 2


Тримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС за периода 01.07.2014 г. -30.09.2014 г.
Приложение 1


Ден на отворените врати в НЦРС – Пловдив

На 30 септември 2014 година , Национален център за рехабилитация на слепи – Пловдив организира „Ден на отворените врати в НЦРС”. Посетителите бяха запознати с материалната база на НЦРС, а също така ...
покажи целият текст


Нощ на музеите и галериите в Пловдив

На 12 и 13 септември 2014г., точно седмица след официалното обявяване на гр. Пловдив за културна столица на Европа за 2019 г. в Пловдив, се проведе едно от най-мащабните културни събития в България - "Нощ на музеите и галериите"
покажи целият текст


Дарение от фондация Ротари

В НЦРС-Пловдив се изпълнява поредния съвместен хуманитарен проект в партньорство с 3-те Ротари клуба на територията на град Пловдив
покажи целият текст


Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение на НЦРС за периода 01.04.2014 г. -30.06.2014 г.
Приложение 1 и 2


Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение на НЦРС за периода 01.01.2014 г. -31.03.2014 г.
Приложение 1 Приложение 2


Робо Брайл семинар

С цел повишаване качеството на социалните услуги и ефективността от дейността на центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в страната, Националният център за рехабилитация на слепи - гр. Пловдив организира на 23 април 2014 от 10:00 ч. Обучение по Робобрайл.
покажи целият текст


На 3 и 4 април в НЦРС ще се проведе Национална конференция „Социални аспекти на нарушеното зрение“, финансирана по процедура „Съпричастност“ на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“
Програма


Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение на НЦРС за периода 01.10.2013 г. - 31.12.2013 г.
Приложение 1 Приложение 2


Гост от Франция - Рене Бретон

На 12 октомври 2013 НЦРС посрещна скъп гост от Франция - Рене Бретон - Председател на Националния Съюз на слепите и зрително затруднените (ЮНАДЕВ) във Франция, Носител на ордена на почетния легион.
покажи целият текст


Щедро дарение от Ротари клуб

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение на НЦРС за периодаТази година НЦРС отбеляза Деня на Белия бастун – 15.10.2013 с щедро  дарение от Ротари клуб – Филипопол Дистрик
покажи цлия текст


Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение на НЦРС за периода 01.07.2013 г. - 30.09.2013 г.
Приложение 1 Приложение 2


Тактилен проект на открито

На 12 октомври от 11.00 до 18.00 часа в градината зад Природонаучния музей /срещу Юг енерго/ Центърът за визуално и мултисензорно изкуство, гр.Пловдив ...
покажи целия текст


Семинар „Обучение по придобиване на умения за кандидатстване за работа на свободния пазар на труда“

На 23. 09. 2013 от 09:30ч. в сградата на НЦРС ще се проведе семинар „Обучение по придобиване на умения за кандидатстване за работа ...
покажи целия текст


Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение на НЦРС за периода 01.04.2013 г. - 30.06.2013 г.
Приложение 1 Приложение 2


Конкурс за трудов посредник офис в София

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05.0003-C0001 Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа – Център ВИП - Пловдив ...
покажи целия текст


НЦРС стартира набирането на кандидати за професионално обучение през 2013 г.

Национален център за рехабилитация на слепи обявява 28 и 29 май за дни за провеждане на интервюта-събеседвания със зрително затруднени лица, желаещи да бъдат обучавани в професионален курс за Масажисти ...
покажи целия текст


Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение на НЦРС за периода 01.01.2013 г. - 31.31.2013 г.
прочети


Партньорска среща по проект STEP – IVI

От 11 до 14 март, 2013 г. в гр. Пловдив се проведе втората партньорска среща по проект STEP-IVI, в който НЦРС участва като партньор. Присъстваха представители на всички организации по проекта, като участниците ...
покажи целия текст


Втори Европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания

От 21.03 до 24.03.2013 г. в Палата N 6 на Пловдивския панаир се провежда вторият Европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания. Организатори на форума са Европейската комисия, Министерството на труда и социалната политика...
покажи целия текст


Публична покана

Във връзка с провеждането на избор на изпълнител за извършване на Печатни и други, свързани с печата услуги по бюджета на проект BG051PO001-5.1.05-0003-C0001 Център ВИП - Пловдив, Ви каним да представите...
покажи целия текст


“Развитие на човешките ресурси” – програма „СЪПРИЧАСТНОСТ”

От 1 януари 2013 г. НЦРС стартира нов проект, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – програма „СЪПРИЧАСТНОСТ” с договарящ орган - Агенцията за социално подпомагане към МТСП
покажи целия текст


Благотворителна изложба-базар

На 3 декември – Международния ден на хората с увреждания - в Културен център „Тракарт” гр. Пловдив бе открита благотворителна изложба-базар на картини и керамични изделия, изработени от хора със зрителни увреждания
покажи целия текст


Разходка на тъмно в СГХГ

Благотворителна вечер за достъп на незрящи хора до света на изобразителното изкуство. На 3 декември 2012 г. от 18.30 ч. Софийската градска художествена галерия и шведската компания Огняново К – част от Плена Груп, организират уникална по рода си благотворителна вечер
покажи целия текст


За първи път в България - социален експеримент „Вечеря на тъмно”

На 26 юни 2012 г. в ресторант Хистори,  гр. Пловдив, Националният център за рехабилитация на слепи и Културен център ТРАКАРТ проведоха едно уникално по рода си събитие, непознато за града ни досега – Вечеря на тъмно...
покажи целия текст


Годишна инф.  кампания на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

На 29 май в град Пловдив, в рамките на Годишна информационна кампания на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  експерти от ОП РЧР и евродепутати, посетиха на място НЦРС...
покажи целия текст


Национална конференция „Арт терапията като форма на рехабилитация”

На 27.04.2012 г. в Културен дом на ССБ в гр. Пловдив се проведе Национална конференция на тема „Арт терапията като форма на рехабилитация”
покажи целия текст


НЦРС стартира набирането на кандидати за професионално обучение

От месец април, 2012 г. Започва кампанията по набиране на заявки от страна на зрително затруднени лица от цялата страна за включване в курсове по професионално обучение.
покажи целия текст


През тази година НЦРС чества 45 години от своето основаване

През тази година НЦРС чества 45 години от своето основаване. Тази важна годишнина ще бъде отбелязана.
покажи целия текст


Курс по компютърна грамотност за напреднали

От 13 до 24 юни 2011 г. в НЦРС, гр. Пловдив се провежда курс за напреднали в компютърните умения зрително затруднени лица.
покажи целия текст


Обучение на обучители

На 9 и 10 юни 2011 г. в НЦРС , гр. Пловдив, за нуждите на „Лайънс клуб” (Lions club) Стара Загора, се проведе обучение на компютърни специалисти
покажи целия текст


Cтартира професионалното обучение на 16 зрително затруднени курсисти от цялата страна в професиите oфис-секретар и масажист

През месец юни 2011 г. в НЦРС, гр. Пловдив стартира професионалното обучение на 16 зрително затруднени курсисти от цялата страна.
покажи целия текст


Интервюта за допускане на желаещите зрително затруднени лица до професионални курсове

От 2 до 10 юни 2011 г. в НЦРС се провеждат интервютата за допускане на желаещите зрително затруднени лица до професионалните курсове за масажисти и офис-секретари през 2011 г.
покажи целия текст


За нуждите на Република Сърбия

От 9 май до 7 юни 2011 беше обучен за комплексен инструктор сръбският гражданин Васко Панич за нуждите на Република Сърбия.
покажи целия текст


Свободни работни места

18 май 2011 г. НЦРС обявява следните свободни работни позиции по Проект  BG051PO001-5.2.06-0011-С-0001 ”Разкриване на Дневен център за хора с увреждания”
покажи целия текст


Стартира проект по Оперативна програма „Човешки ресурси”

От м. Май, 2011 г. в Национален Център за рехабилитация на слепи – Пловдив стартира проект по Оперативна програма „Човешки ресурси”.  По проекта ще бъде създаден Дневен център за хора със зрителни  увреждания, с което  НЦРС затваря комплекса от услуги, който предлагаше досега.
покажи целия текст
Курс за придобиване на европейски сертификат за компютърни умения

От 13 септември до 26 ноември 2010 г. в НЦРС Пловдив се проведе курс за придобиване на европейски сертификат за компютърни умения (ECDL).
покажи целия текст

Курс за придобиване на европейски сертификат за компютърни умения

От 5 до 30 юли 2010 г. в НЦРС Пловдив се проведе курс за придобиване на европейски сертификат за компютърни умения (ECDL).
покажи целия текст

Посещение на колеги от френския институт за рехабилитация на зрително и слухово затруднени лица Монтеклер

От 12 до 19 май на посещение в НЦРС бяха петима колеги от институт за зрително и слухово затруднени лица Монтеклер, намиращ се в гр. Анже, Франция.
покажи целия текст

Вътрешноорганизационно обучение
в НЦРС по
ICF

ICFНа 8 и 9 март 2010 г., в продължение на два дни в НЦРС се проведе вътрешно-
организационно обучение по международната класификация
ICF, в рамките на проекта ICFproVIP, партньор по който е и Центърът. То включваше представяне пред колегите на идеите, принципите, механизмите и инструментите на ICF, няколко практически задачи с последвала ги дискусия и разпространение на информационни материали по проекта и самата Класификация. Обучението завърши с обсъждане на приложимостта й в България и набелязване на въпроси и теми за следващата партньорска среща по проекта в Дюрен, Германия.


Втора партньорска среща по проекта ICFproVIP

От 26 до 30 януари 2010 г. в Холандия се проведе втората партньорска среща по проекта ICFproVIP, партньор в който е и НЦРС.
покажи целия текст


През месец януари, 2010 г. Сдружение „Център за подкрепа на социалната интеграция - приоритети” в партньорство с Фондация Рехабилитация на слепи стартира реализацията на проект „Създаване на социално предприятие Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”. 
покажи целия текст


Безплатни медицински прегледи в НЦРС

Ехографски прегледПрез месец Януари, 2010 г. „Интеркомплекс” ООД финансира извършването на медицински ехографски прегледи (ехография на коремни органи и ехография на тазови органи) в сградата на Национален център за рехабилитация на слепи. Над 120 зрително затруднени лица от Пловдив и околността  и техни близки бяха прегледани, диагностицирани и консултирани от специализиран медицински екип, който идваше на място в продължение на 3 седмици за извършване на прегледите.


Нов лиценз за НЦРС

На 28.12.2009 г. НЦРС получи лиценз от Държавната агенция за закрила на детето за предоставяне на следната социална услуга за деца – Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания. С това организацията разширява обхвата на клиентите, които могат да получат обучение и рехабилитация, като вече покрива нуждите  ии на децата със зрителни затруднения.


09 - 16 Декември 2009 г. Проект по програма Леонардо да Винчи- обмен на специалисти „Съвместно сътрудничество” с Институт Монтеклер- гр. Анжер, Франция.
Покажи целия текст


ECDLОт 2 Ноември до 2 Декември 2009 се проведе курс за придобиване на европейски сертификат за компютърни умения (ECDL).
 покажи целия текст

 


На 12 Ноември 2009 г. обучението за масажисти-част от професия козметик приключи с полагане на държавни изпити.


2 - 5 Ноември 2009 г. В Пловдив се проведе първият семинар на партньорите в международния проект ICFproVIP по програма Леонардо да Винчи на ЕС.
Покажи целия текст


От 12 Октомври до 23 Октомври 2009 г. бе проведен курс за  обучение на комплексни инструктори:
Живко Жечев- Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Шабла;
Таня Янкова - Център за социална рехабилитация и интеграция, Тополовград;
Анна Ройдева, Ваня Ташева, Деян Славов- Национална асоциация на сляпо-глухите, гр. Пловдив.


Започна обучението в професионалния курс
по Масаж

На 22 юни 2009 г. в НЦРС – гр. Пловдив започна обучението в професионалния курс по Козметика, в частта „Масаж”.
Покажи целия текст


11 Юни 2009 На 17, 18 и 19 Юни ще се проведе входен тест за специалност Масаж.
Покажи целия текст


11 Юни 2009 Семинар за Брайлово ограмотяване на масови учители.
Покажи целия текст


09 Юни 2009 г. Нова придобивка за НЦРС и за всички зрително затруднени лица в страната.
Покажи целия текст.


11 Май 2009 г. Нови два курса по начална компютърна грамотност.
Покажи целия текст


Обучение по компютърна грамотност с ефективно използване на остатъчно зрение
    На 17 Април приключи първият курс по начална компютърна грамотност за
2009 г.
Покажи целия текст.

 


В НЦРС от 30 Март до 10 Април се проведе обучение на шестима инструктори на кучета водачи от Фондация „Очи на четири лапи””, гр. София.


   23 и 24 Mарт - Се проведе първият централизиран конкурс за хора с трайни увреждания
Покажи целия текст


  На 13 Ноември 2008 година в НЦРС се отбеляза международния ден на хората със зрителни увреждания  с тематичен семинар  „Кариерно развитие на хората със зрителни увреждания”.
Покажи целия текст


    6 Юни 2008г.
Спряна е поддръжката на домейна www.rehcenter.eu


    11 Април 2008г.
Стартира обновеният сайт на Националният рехабилитационен център. В него сме се постарали информацията да бъде по-прегледна и достъпна за посетителите. Пожелаваме ви приятно разглеждане!


последна актуализация 11.12.12