Полезни връзки

  • http://ssb-bg.net/
    Официалният сайт на Съюза на слепите в България
  • http://nllb.bg/
    Национално читалище на слепите "Луи Брайл"
  • www.bezmonitor.com
    Специализиран софтуер, информация, текстове и прочее