В България дисциплината „Ориентиране“ е застъпена за първи път в Държавния институт за слепи през 1920 г. Тя е заимствана от програмата на Виенския кралски институт за слепи и се преподава в началния курс. През 1945 г. във Варненското училище за слепи се въвеждат отделни занятия по ориентиране. В основата им било заложено слуховото ориентиране и целели развитието само на слуховия анализатор.

През 1977 г. се провежда първия кратък курс по ориентиране и мобилност, който е изцяло теоретичен. Ръководи го проф. Владимир Радулов. Така страната ни става първа сред бившите социалистически страни, въвела обучение по тази дисциплина.

През 1978 г. в бившата ГДР са изпратени първите двама български учители на обучение по ориентиране и мобилност. Това са Стефан Стефанов и Спас Кожухаров. След връщането си Спас Кожухаров започва преподаване на тази дисциплина във Варненското училище за деца с нарушено зрение. Той с право може да бъде наречен първият български учител по ориентиране и мобилност.

Новата пилотна програма на производителя на играчки беше вдъхновена от сляп предприемач, който се научи да изгражда комплекти Lego с помощта на приятел.
Това, което започва като мил жест между двама приятели, прераства в игра за промяна на играта от компания за играчки, за да направи шедьоврите си по-приобщаващи.

Lego обяви новата си пилотна програма „Lego Audio and Braille Building Instructions“, която включва използването на технология за изкуствен интелект, за да направи опита си за игра по-достъпен за тези с увреждане на зрението.

Мултидициплинарно изследване, проведено от учени от Колежа „Тринити“ в Дъблин, Ирландия, е открило нов потенциален обект за лечение на дегенерация на ретината. В работата си те са установили, че определен протеин (SARM1), асоцииращ се с клетъчно увреждане на невроните, може също да играе роля в развитието на дегенерацията на ретината.

Изследването, включващо екпсерти от Учебното заведение по медицина, биохимия и имунология, генетика, микробиология и технологии „Тринити“, е публикувано съвсем наскоро в списанието „Съюз за живите науки“.

Световната здравна организация (СЗО) и организации на хората с увреждания са изготвили  насоки за подхода на държавите при справянето с кризата, причинена от COVID - 19 и отражението й върху правата на хората с увреждания. Насоките са обобщени в практически ръководства и са представени от г-жа Каталина Девандас, Специален докладчик на ООН по правата на хората с увреждания.

В прикачените файлове са практическите ръководства - nasoki BG.doc и IDA Bg.docx

Google пуска ново приложение за Android. То позволява на хора с увредено зрение да имат брайлова клавиатура на телефоните си.

Приложението не изисква допълнителен хардуер, за да работи. То е част от системата TalkBack, която е вградена в Android.

По този начин и самата брайлова клавиатура е интегрирана в операционната система и това ѝ позволява да работи с всички приложения. Клавиатурата може да се използва за писане на имейли, отговор на съобщения, за социални мрежи и всички полета за въвеждане на текст, на които потребителят може да попадне.

Брайловата клавиатура може да се активира чрез функцията за смяна на езика на нормалната клавиатура. На екрана ще се показват шест брайлови точки, които потребителят трябва да натисне, за да въведе различните символи.

Тя ще се предлага за всички устройства, които използват Android 5.0 или по-нов. Клавиатурата вече се пуска поетапно за потребителите и може да се активира от менюто за Достъпност в настройките на телефона. Първоначално ще поддържа само английски език, но постепенно Google ще добавя още езици.

Източник: Vesti.bg