Смята се, че в света има около 36 милиона души, и още 216 милиона, които живеят с умерено до тежко зрително увреждане. Въпреки че в Световната здравна организация посочва, че до 80% от уврежданията на зрението по света могат да бъдат избегнати с по- добър достъп до лечение, броят на хората, които са слепи или имат слабо зрение, се увеличава с напредването на възрастта на населението в света.

Но технологията играе жизненоважна роля за разрушаването на бариерите, а изкуственият интелект прави истински пробив в подобряването на достъпността.

Ето седем примера за това как интелигентната технология може да промени играта, като позволява на всички да взаимодействат със света по нови начини.

Изследователите са разработили електронен бастун с ехолокация, който помага на слепите хора да си представят заобикалящата ги среда и да избягват препятствията, включително онези на височината на главата, като например клоните на дърветата. „Основното ни вдъхновение за това изобретение беше впечатляващата ехолокация на прилепите“, казват Брайън Хойл и Дийн Уотърс, двама от изобретателите на електронния бастун.  

Storytel е една от най-големите стрийминг услуги за аудиокниги и е-книги с абонамент в света. Storytel предлага достъп до над 500 000 заглавия в световен мащаб.
Стрийминг бизнеса на Storytel се осъществява под шапката на марките Storytel и Mofibo. Издателският бизнес на Storytel се осъществява чрез издателството на електронни книги StorySide и други известни издателси къщи в Нордик региона като Norstedts, People’s Press и Gummerus.

Storytel оперира на над 20 пазара по света. Централата на компанията е в Стокхолм, Швеция.

Четете и слушайте със Storytel

Генералната асамблея на ООН обявява през 1992 г. датата 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. Оттогава насам той се чества от държавите-членки и от повечето международни организации. Неговата цел е да насочи общественото внимание към проблемите на хората с увреждания, да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпа им до обща архитектурна среда, до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.

От 2002 г. насам Международният ден на хората с увреждания преминава под определено мото. Темата тази година е „Да възобновим по по-добър начин: към включващ хората с увреждания, достъпен и устойчив след COVID-19 свят”.  

Вероника Кертикова-Тъпчева

На 24 и 25 ноември 2020 г., изцяло в онлайн среда, се проведе водещото кариерно експо за квалифицирани кадри Career Show. Тази година то включваше 50 + интерактивни сесии – лекции, дискусии, дейности - за успешна кариера и пълноценен живот. Сред вдъхновяващите лектори бяха популярни личности като Анна Цолова, Иван и Андрей, представители на държавни институции, на бизнеса и частната инициатива. Втората, новаторска по същността си, част от експото, бе новият уникален онлaйн формат за бързи видео срещи. В рамките на 10-минутни сесии търсещите и предлагащите работа можеха да се видят, обменят основна информация за себе си, и разменят контакти за следващи, по-задълбочени взаимоотношения.

НЦРС Пловдив бе представен от своя експерт Трудово посредничество и медиация, който осъществи множество срещи с представители на големи фирми, корпорации и банкови институции, сред тях LIDL, EVN, Metro, Пощенска банка, TELUS International.

Общият извод, който може да бъде извлечен от двудневното събитие, е че бизнесът търси кадри, но те трябва да са висококвалифицирани и мотивирани.