Съгласно Заповед N РД-01-262/14.05.2020 г. и Заповед N РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването К. Ананиев, НЦРС гр. Пловдив продължава да работи под дистанционна форма на обучение и консултиране. Тя включва телефонна и онлайн форми на комуникация, социални мрежи, електронна поща и приложения като Вайбър, Скайп и др. Приканваме всички наши ползватели и свързани с тях лица да се свързват с нас по посочените начини.  Интернет форумът на Центъра остава също на разположение, като е постоянно обновяван от нашите експерти. Обмисля се възобновяването на дневната форма на обучение, която ще приема формата на индивидуални обучения на курсисти – зрително затруднени лица, техните семейства, експерти. Арт-галерията към НЦРС, намираща се в подлез Археологически, гр. Пловдив (Подлеза на Понеделник пазара) също продължава да работи, при стриктно спазване на противоепидемични мерки.

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.01.2020 г. - 30.03.2020 г.

Приложение 1 Приложение 2  Приложение 3

 Стойте си вкъщи. Не излизайте от домовете си, освен ако спешно не Ви се налага!

  1. Следвайте следните правила за дезинфекция, за да избегнете разпространението на вируса:

! Мийте ръцете си често и обилно със сапун и вода. Ако сапун и вода не са налични, можете да използвате и дезинфекциращ препарат за ръце на алкохолна основа с поне 60% алкохол. Нещо, което е много важно – вземете един пласт хартия и с него спрете водата, за да не пипате повърхността, която сте пипали с мръсни ръце.

! Дезинфекцирайте всички предмети, които пипате.

!  Пазете очите, носа и устата си, за да избегнете заразяване. Маските за лице помагат да се предотврати по-нататъшното разпространение на инфекция от онези, които са болни към други около тях.

  1. Не планирайте и не предприемайте пътувания в страната и зад граница, ако това не е жизнено необходимо. Където и да пътувате, трябва да прилагате общи правила за хигиена на ръцете и хигиена на храните.
  2. В случаите на хронично заболяване и/или ако се почувствате неразположени – обадете се на личния си лекар.

! Срокът на рецептите се удължава с месец с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти в лекарските кабинети.

! Утвърдените протоколи, изтичащи в периода до 16.04.2020 г., които не изискват промяна на терапевтичната схема, се удължават служебно за срок от един месец, считано от датата, до която са валидни. Хартиените протоколи не се презаверяват.

 На 27 февруари в Културен център Тракарт, гр. Пловдив, се проведе втората част на обучението за обучители по проект VIVIEN за предотвратяване на полово базирано насилие и подпомагане на жертвите от него. Участници бяха представители на НЦРС, гр. Пловдив, Фондация „Очи на четири лапи“, Университета в гр. Парма, Италия, Университета по приложни науки в Сатакунта, Финландия, организацията BABE от Хърватия. В рамките на обучението бяха представени партньорските организации, техните практики и модели за превенция и справяне с насилието над жени, законодателството в различните държави по отношение насилието, базирано на пола и сексуалната ориентация, както и се проведоха упражнения за увеличаване на емпатията и повишаване разбирането на емоциите.

 В седмицата между 18 и 22 ноември, 2019 г. в гр. София се проведе вторият международен семинар по проект V.I.V.A. по програма Erasmus +. Проектът е насочен към развиване на предприемаческа култура, знания и поведение у млади лица със зрителни затруднения и включва партньорски организации от България, Гърция, Исландия, Италия, Белгия и Румъния. В семинара участваха множество представители на целевата група, които в рамките на различни интерактивни уъркшопове получиха възможността да изградят и подобрят своята увереност и мотивация за кариерно развитие, както и да идентифицират възможности за инициативи в сферата на социалното предприемачество, придружени от практически умения.