На 6 септември 2020 НЦРС взе участие в Международна конференция "ВКЛЮЧВАНЕ И ОВЛАСТЯВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА БАЛКАНИТЕ - ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ (ENIBB)". Поради усложнената обстановка, предизвикана от КОВИД 19, конференцията беше проведена с ограничен състав и с включвания онлайн. В ранните часове поне 80 души бяха успели да се съберат за да изслушат презентацията на Александрина Костова. Тя предизвика голям интерес и с филма за дейността на Центъра и за перспективите за работа пред незрящите хора. Бяха зададени много въпроси, на част от които поради ограниченото време беше отговорено персонално.

Материал за конференцията може да изтеглите от тук.

На 16.7.2020 г. в сградата на НЦРС се проведе адаптирана за зрително затруднени зрители прожекция на филма „Да срещнеш Джо Блек“. Събитието бе посрещнато с голям интерес от страна на посетителите и се проведе при стриктни мерки за безопасност в контекста на извънредната ситуация в страната.

Предстои провеждането на още такива събития, следете сайта ни за новини и съобщения.

Проф. Радулов изнася своя докладНа 2.07.2020г. в Бест Уестърн Сити Хотел в гр.София се проведе работна среща, като част от проекта „Визия за Зрение“.

    Проектът „Визия за зрение“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да повиши гражданската осведоменост, и тази на централните и местни власти, относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания.

   От българска страна взе участие сдружение РЕТИНА БЪЛГАРИЯ.

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.04.2020 г. - 30.06.2020 г.

Приложение 1 Приложение 2  Приложение 3

На 25.6.2020 г. в НЦРС се проведе обучително-информационно събитие по проект VIVA, изпълняван по програма Erasmus+ в партньорство с още 7 организации от цяла Европа. На него младите зрително-затруднени лица, които взеха участие в първото обучение в социално предприемачество и развиване на съответните компетенции и умения, се превърнаха на свой ред в обучители, като споделиха със свои зрително затруднени връстници целта и идеята на проекта, както и основните знания, които получиха в досегашното си участие.