Обяви

От 1.02.2013 г., НЦРС стартира изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05. 0003-C0001 Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа – Център ВИП - Пловдив, финансиран от Агенцията за социално подпомагане по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. За изпълнението на проекта се обявява конкурс по документи за офисите в градовете Пловдив и София за следните работни места:

 1.  Трудов посредник, офис София на половин работен ден. Изисквания: Висше образование, опит в работата със зрително затруднени лица

 2. Психолог, офис София, на половин работен ден. Изисквания: Висше образование в областта на психология, педагогика, социална педагогика и/или специална педагогика, опит в работата със зрително затруднени лица.

 3.  Разработка, дизайн и поддръжка на интернет-мрежа, офис Пловдив, граждански договор. Изисквания: специалист по информационни технологии, минимум 2 год. опит в разработване на уеб страници.

 4. Модератор на форум, офис Пловдив, граждански договор. Изисквания: специалист по информационни технологии, минимум 6 месеца опит по специалността.

 5. Редактор на материали за библиотека, форум и брошури и листовки, офис Пловдив, граждански договор. Изисквания: висше образование, минимум 1 год. опит в изготвяне на брошури и авторски материали, свързани с хора с увреждания.

 6. Експерт Комуникации с институциите, граждански договор. Изисквания: висше образование, опит в социалната сфера и в работата със зрително затруднени лица.

 7. Експерт Пазар на труда, граждански договор. Изисквания: практически опит и медиация в пазара на труда за зрително затруднени лица.

 8. Експерт Права на хората с увреждания, граждански договор. Изисквания: висше юридическо образование, практически опит в сферата на правата на хората със зрителни увреждания

 9. Експерт Очни болести и разработване съдържанието на 10 брошури на значими очни заболявания, граждански договор. Изисквания: висше медицинско образование със специализация Офталмология

 10. Експерт Интегрирано обучение, граждански договор. Изисквания: висше образование, опит в областта на интегрираното обучение на деца със зрителни затруднения.

 11. Експерт Социални дейности, граждански договор. Изисквания: висше образование в сферата на социалните услуги, опит в работата с хора с увреждания.

 12. Експерт Здравословен живот и зрение, граждански договор. Изисквания: висше медицинско образование, опит в работата с лица със зрителни увреждания.

 13. Йога инструктор, офис Пловдив, граждански договор. Изисквания: квалификация в областта на рехабилитацията чрез йога.

 14. Учител по английски език, офис София, граждански договор. Изисквания: висше образование английска филология, опит в преподаването на английски език на лица със зрителни затруднения.

 15. Художник на брошура и коректор, граждански договор. Изисквания: висше образование, опит в илюстрирането и представяне на портфолио.

 16. Координатор на Центъра за подкрепа, офис София, граждански договор. Изисквания: Опит в управлението и координирането на проекти, насочени към зрително затруднени лица.

Информация за длъжностните характеристики могат да бъдат получени от координатора на проекта – А. Костова, на тел. 032/281158. Кандидатите подават следните документи: заявление за заемане на определена позиция, CV, документи и/или материали, доказващи нужната квалификация и опит до 17:00 часа на 31.01.2013 г. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Актуализация: 17.яну.2013 г.